Kunst ja veelkord kunst

MARDUSED II EHK KUNSTNIKU SEIKLUSED KUNSTIÕPPEJÕUNA EESTI VABARIIGI HARIDUSSÜSTEEMIS AASTATEL 2000-2010
õli lõuendil, 320 x 190 cm, 2011


HAUNTING GHOSTS II or ADVENTURES OF AN ARTIST AS ART LECTURER IN EDUCATIONAL SYSTEM OF ESTONIAN REPUBLIC IN 2000-2010
oil on canvas, 320 x 190 cm, 2011